Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, iż w miesiącu kwietniu zaplanowane są zebrania wyborcze w sołectwach na terenie gminy.

Zebrania będą się odbywać zgodnie z załącznikiem do Uchwały Nr 30/V/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 07 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich, wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Nazwa Sołectwa

Data i godzina przeprowadzenia zebrania

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania

1

Stare Drzewce

01.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Wioletta Orłowska

2

Nowe Drzewce

02.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Anna Dombek

3

Kowalewo

03.04.2019 godz. 1900

Świetlica wiejska

Agnieszka Skurjat

4

Zamysłów

04.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Henryk Baraniak

5

Jędrzychowice

05.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Krystian Śladewski

6

Dryżyna

08.04.2019 godz. 1800

Remiza

Małgorzata Fartuszyńska

7

Wyszanów

09.04.2019 godz. 1800

Świetlica wiejska

Małgorzata Fartuszyńska

8

Górczyna

10.04.2019 godz. 1800

Zaplecze przy placu zabaw

Damian Baziuk

9

Gola

11.04.2019 godz.1800

Świetlica wiejska

Anna Zalewska

 

Uchwała Nr V/30/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 07 lutego 2019 r.

 


W związku z pismem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jarosława Sachajko, zwracam się z prośbą do rolników i pszczelarzy o zajęcie stanowiska na temat:

• obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich i potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych,
• oczekiwań rolników względem pszczelarzy oraz pszczelarzy względem rolników, jak również działań jakie należy podjąć w celu eliminacji sytuacji konfliktowych pomiędzy tymi wzajemnie uzupełniającymi się grupami rolników.

Mając na uwadze powyższe, Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa do dnia 1 kwietnia 2019 r. zbiera wnioski i sugestie w przedmiotowej sprawie, celem przedłożenia ich na najbliższej sesji Rady Miejskiej, a następnie Sejmowej Komisji Rolnictwa Rozwoju Wsi.

Stanowisko można przesłać w formie elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej składając stosowne pismo do Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

W dniu 21 marca 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Szlichtyngowej, w której udział wzięło 13 radnych. Radni po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali sprawozdanie z wykonania interpelacji oraz z prac komisji w okresie międzysesyjnym. Pani Burmistrz tradycyjnie przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Głos zabrali specjalni goście w osobach Posła na Sejm RP pana Marka Asta oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie pana Andrzeja Nowickiego. Poseł Marek Ast w swoich słowach odniósł się do deklaracji współpracy z samorządem szlichtyngowskim oraz programu rządowego „Nowa Piątka”. Dyrektor PUP przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz działań podjętych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
Z okazji minionego Dnia Sołtysa oraz kończącej się kadencji wręczono podziękowania i upominki dla sołtysów z terenu gminy Szlichtyngowa. Za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz sołectw, zaangażowanie, sumienne wykonywanie wszystkich zadań, troskę o mieszkańców, czuwanie nad estetyką sołectwa podziękowano sołtysowi Dryżyny panu Marianowi Porębskiemu, sołtysowi Wyszanowa pani Wiolecie Adamczyk, sołtysowi Kowalewa pani Agnieszce Skurjat, sołtysowi Jędrzychowic panu Grzegorzowi Wilińskiemu, sołtysowi Górczyny panu Franciszkowi Kichmanowi, sołtysowi Zamysłowa pani Wiolecie Jakubiak, sołtysowi Goli pani Donacie Pabisiak, sołtysowi Starych Drzewiec pani Ilonie Sadowskiej i sołtysowi Nowych Drzewiec i Małych Drzewiec panu Andrzejowi Kromolińskiemu.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr VI/35/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 07 lutego 2019 r.
2. Uchwała Nr VI/36/19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa.
3. Uchwała Nr VI/37/19 w sprawie określenia wymogów jakimi powinien odpowiadać raport o stanie Gminy Szlichtyngowa.
4. Uchwała Nr VI/38/19 w sprawie przyjęcia i przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa.
5. Uchwała Nr VI/39/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku.
6. Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2019 rok.
Zapraszamy do obejrzenia relacji online na stronie: szlichtyngowa.sesja.pl

GALERIA

Podkategorie