Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje Miejsce na Ziemi”. O wsparcie wnioskować mogą organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, biblioteki czy instytucje kultury.

Nabór w konkursie trwa do 9 września br.

Granty w wysokości 4000 zł, 7500 zł, 10000 zł i 15000 zł Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, sportem, promocją zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniem wykluczeniu, bezpieczeństwem, edukacją, zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz kulturą i sztuką.

Najlepsze inicjatywy tej edycji wybierze specjalna komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Fundacji „ORLEN-DAR – SERCA” i PKN ORLEN. Szansę na zdobycie grantu będą miały przede wszystkim projekty wyróżniające się oryginalnością, które w największym stopniu przyczynią się do wprowadzenia pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu i zaktywizują mieszkańców do wspólnego działania. Zwycięskie projekty trzeba będzie zrealizować w terminie od 1 października 2019 r. do 14 czerwca 2020 r.

Programowi „Moje Miejsce na Ziemi” będzie towarzyszyło 50 spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce, podczas których mieszkańcy będą mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie, skonsultować swoje pomysły z ekspertami, a także wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez Fundację.

Regulamin dostępny na stronie: www.orlendarserca.pl

Spotkania informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców na opracowanie innowacyjnych produktów i usług” – Zielona Góra, 17.07.2019 r. i Gorzów Wielkopolski, 18.07.2019 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędą się 17 lipca 2019 r. w Zielonej Górze oraz 18 lipca 2019 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

O spotkaniach
Spotkania kierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego.

Podczas spotkań przekazane zostaną informacje dotyczące możliwości pozyskania środków na działalność badawczo-rozwojową, opracowanie innowacyjnych produktów i usług, a także możliwości skorzystania z bonów na innowacje, czy współpracy z jednostkami naukowymi. Omówione zostaną warunki przyznania wsparcia, wskazane zostaną dokumenty, strony internetowe oraz podmioty oferujące unijne środki.

Spotkania odbędą się:
- 17 lipca 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0);
- 18 lipca 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala nr 216, II piętro).

Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniach prosimy o wypełnienie formularzy dostępnych pod linkami zamieszczonymi poniżej.

W kwestii spotkania w Zielonej Górze na zgłoszenia czekamy do 16 lipca 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565 -535; -499; -488; -480; -454.
Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl (dot. spotkania w Zielonej Górze).

W kwestii spotkania w Gorzowie Wielkopolskim na zgłoszenia czekamy do 17 lipca 2019 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377.
Istnieje możliwość zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem strony internetowej: http://rpo.lubuskie.pl (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że na stronie internetowej Gminy Szlichtyngowa www.szlichtyngowa.pl w zakładce „System informacji przestrzennej” w ramach portalu mapowego www.szlichtyngowa.e-mapa.net została uruchomiona nowa usługa iMPZP, która daje możliwość przeglądania, obowiązujących na terenie naszej Gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dzięki uruchomieniu usługi wszyscy zainteresowany bez wychodzenia z domu mogą m.in. sprawdzić czy konkretna działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jakie jest jej przeznaczenie w studium.

Zapraszamy do korzystania z nowego modułu w zakładce "Zagospodarowanie przestrzenne” znajdującego się w menu Warstwy po lewej stronie.

 

Wdrożony system ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom i inwestorom wyszukiwanie oraz pozyskanie informacji przestrzenno-ewidencyjnych dotyczących naszej Gminy.

Do korzystania z serwisu nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania, a jedynie komputer z dostępem do Internetu. Serwis powinien działać w każdej z popularnych przeglądarek internetowych.

W dniu 08.07.2019 r. dokonano ostatecznego odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej”, w ramach której wybudowano:

  • w parku Górczyńskim:

- plac zabaw składający się z: karuzeli tarczowej, sprężynowca Dino, huśtawki wagowej, tablicy kółko i krzyżyk oraz walca wąskiego. Zastosowano bezpieczną nawierzchnię placu zabaw ze zrębków drewnianych. Wykonano ogrodzenie panelowe.

- siłownię zewnętrzną składającą się z: wahadła, orbitreka, koło tai chi dużego, wioślarza, urządzenia wyciskanie siedząc i rowerka. Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowano na pylonach.

Ponadto posadowiono betonowy stół do gry w szachy oraz  4 ławki. W pobliże strefy zagospodarowania przeniesiono betonowy stół do gry w ping-ponga.

  • w Kowalewie:

- siłownię zewnętrzną składającą się z:  orbitreka, biegacza, drabinki, ławki, urządzenia podciąg nóg,  wyciskanie siedząc oraz wyciąg górny. Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowano na pylonach.

Ponadto posadowiono betonowy stół do gry w szachy, tablicę kółko i krzyżyk, stojak na rowery oraz 6 ławek.

  • w Szlichtyngowej na ul. Dożynkowej:

- siłownię zewnętrzną składającą się z:  orbitreka, wioślarza, motyla, pajacyka, prasy nożnej
i urządzenia wyciskanie siedząc. Wszystkie urządzenia siłowni zewnętrznej zamontowano na pylonach.

Ponadto posadowiono betonowy stół do gry w szachy, tablicę kółko i krzyżyk, 4 ławki, stojak na rowery, a także zamontowano ogrodzenie. Wykonano prace polegające na niwelacji terenu oraz przestawiono dotychczasowe elementy placu zabaw.

Na dzień dzisiejszy Gmina Szlichtyngowa jest w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Nowo wybudowane siłownie zewnętrzne i plac zabaw będą służyły lokalnej społeczności. Działanie poprawiło jakość życia mieszkańców Naszej Gminy, w tym dzieci i młodzieży. Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem oraz 3 siłowni zewnętrznych wpłynęło na ukształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, a jednocześnie zapewniło starszym i młodszym mieszkańcom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wykonawcą zadania była Firma Apis Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018.

Całkowita wartość zadania wynosi: 258 473,68 zł.

Wartość dofinansowania ze środków FRKF wynosi: 96 500,00 zł.

Galeria zdjęć:

Szlichtyngowa, ul. Dożynkowa:

https://photos.app.goo.gl/aKKAaLDd9ZXmGHUq5

Kowalewo:

https://photos.app.goo.gl/PUU6cqAxk427t2vg6

Park Górczyński:

https://photos.app.goo.gl/nmGi9gfk6KQJTM3T9

 

 

Trwają prace budowlane na zadaniu pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym- etap II” w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Obecnie zostały już zakończone prace związane ze zdemontowaniem starej instalacji wraz z ogrzewaczami gazowymi oraz piecem olejowym, natomiast zamontowano nową instalację i grzejniki w budynku nr 2, a także docieplono budynek kotłowni.

 
Wykonawcą jest firma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski z siedzibą we Wschowie przy ul. Polnej. Wartość zadania wynosi: 211 560,00 zł.

 

Zadanie realizowane jest ze środków budżetowych gminy.

 

 

Dokumentacja fotograficzna

https://photos.app.goo.gl/LDDPnpL1Pn7xWU1QA

 

Podkategorie