10 października w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z tej okazji uczniowie przygotowali dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły oraz zaproszonych gości, wspaniały satyryczny spektakl o tematyce szkolnej. Po spektaklu młodzież rozdała nauczycielom oraz zaproszonym gościom słodkie jesienne jabłka. Wśród zaproszonych gości byli: Zastępca Burmistrza Pan Błażej Rajman,  Ks. Proboszcz Sławomir Kukla, Radne Rady Miejskiej Pani Wioletta Orłowska i Pani Anna Dombek oraz Sołtys Starych Drzewiec Pani Agnieszka Marciniak

Po występach artystycznych Zastępca Burmistrza na ręce Pani Dyrektor Czesławy Świercz złożył kwiaty oraz życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

GALERIA

W dniu 14 października w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach obchodzono Światowy Dzień Drzewa. Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani na zielono i każda klasa zasadziła swój krzew, o który będzie musiała dbać.

Krzewy i drzewka zasadzili również pracownicy szkoły, Pani Dyrektor oraz grono pedagogiczne.

Przy okazji obchodów Światowego Dnia Drzewa dla uczniów zorganizowano konkurs „Moje Drzewko Szczęścia”. Uczniowie wykonali wiele ciekawych prac, a już wkrótce zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 

GALERIA

W październiku zakończyły się prace remontowe w świetlicy w Zamysłowie. Zakres robót obejmował: wymianę 4 szt. okien w kuchni i w korytarzu kuchennym, zamurowanie jednego okna w kuchni, pomalowanie ścian w kuchni. Przebudowane zostało wejście do świetlicy – zamontowano nowe mniejsze drzwi wejściowe do budynku i zamurowano oraz pomalowano otwory wokół drzwi. Świetlica zyskała także nowe rynny. Dzięki wszystkim wykonanym pracom estetyka budynku uległa znacznej poprawie. Świetlica posiada wymienione wszystkie okna oraz drzwi wejściowe, pomieszczenie kuchni jest odnowione i spełnia swą użyteczną funkcję. Prace były finansowane z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów oraz środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej.

W świetlicy w Małych Drzewcach wymieniono rynny i rury spustowe oraz poprawiono opierzenie wokół kominów wentylacyjnych. Stare orynnowanie było zniszczone, skorodowane, miało dużo przecieków i jego naprawa była nieopłacalna. Nowe rynny zapewniają sprawne i dokładne odwodnienie dachu świetlicy.

Trwają prace remontowe w świetlicy w Starych Drzewcach. We wszystkich pomieszczeniach (sala, korytarz, toaleta, kuchnia, pomieszczenie przy kuchni) wykonywana jest naprawa tynków, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów. Już niedługo mieszkańcy będą mogli korzystać ze świeżo wyremontowanych pomieszczeń świetlicy. Prace są finansowane z funduszu sołeckiego wsi Stare Drzewce oraz środków Gminy Szlichtyngowa.

GALERIA

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej był niezwykle ważnym wydarzeniem w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach. Panie Agata Piotrowska i Wioleta Barć zadbały o przygotowanie uroczystej akademii i wystroju, natomiast pan Łukasz Hilarski o oprawę muzyczną. Na uroczystość przybyli rodzice, emerytowani pracownicy szkoły, zaproszeni goście oraz pani burmistrz Jolanta Wielgus, która na ręce pani dyrektor złożyła kwiaty i życzenia dla wszystkich pracowników. Nie zabrakło również słodkiego upominku dla każdego ucznia.

Tego dnia swoje wielkie święto mieli również pierwszoklasiści, którzy po krótkim występie artystycznym przygotowanym przez panią Lucynę Leisner-Ciesielską zostali uroczyście pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach. Nie można tu zapomnieć o rodzicach, którzy czynnie włączyli się w przygotowania do tej uroczystości.

Nowym zwyczajem szkoły jest również zaprzysiężenie Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Troje uczniów złożyło uroczystą przysięgę stając się tym samym przedstawicielami uczniów na kolejny rok szkolny.

GALERIA

 Henryk Niestrój z  Pixabay

W dniu 12 października 2019 r. rodzina, przyjaciele, koledzy, sąsiedzi i mieszkańcy gminy pożegnali zmarłego Przewodniczącego Rady Miejskiej śp. Henryka Baraniaka.


Msza święta została odprawiona w kościele p.w. Św. Marii Magdaleny w Zamysłowie, prochy zostały złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym przy akompaniamencie orkiestry dętej. Śp. Henryk Baraniak przez całe życie związany był z gminą Szlichtyngowa. Z wielkim żalem przyszło nam pożegnać naszego Przyjaciela, Kolegę samorządowca, człowieka służby publicznej, który przez wiele lat działał na rzecz Gminy Szlichtyngowa i jej mieszkańców. W samorządzie Gminy Szlichtyngowa pracował 6 kadencji, niemalże od początku istnienia samorządu w obecnym kształcie. W latach 1994-2006 był Radnym Rady Miejskiej, w latach 2006-2010 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, a od 2014 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Szlichtyngowa.


Jako Radny, posiadał zawsze swoje, głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, będąc jednocześnie otwartym na argumenty innych. Jego życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze dobrym przykładem zachowań w sytuacjach trudnych. Będziemy zawsze pamiętać i dziękować za jego zaangażowanie, pracę i ambicje, z jakimi realizował swoje zadania. Zawsze znajdował czas dla drugiego człowieka, cenił sobie bezpośredni kontakt z Mieszkańcami, aby przekonać ich do wspólnego budowania sprawnej gminy. Dążył do tworzenia wspólnoty silnej i zdolnej do pomyślnego rozwoju. Bezcenne w jego pracy okazywało się jego doświadczenie i znajomość lokalnych problemów. Był człowiekiem godnym zaufania i skutecznym rzecznikiem zarówno wsi Zamysłów, jak i całej gminy. W naszej pamięci na zawsze pozostanie jako skromny człowiek, pochylający się nad problemami ludzi, który z cierpliwością i uwagą potrafił wysłuchać każdego człowieka. Był osobą, która potrafiła zmobilizować do działania, wesprzeć i również podziękować.


Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni podczas ostatniej drogi śp. Henryka Baraniaka.


W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli m.in. Poseł na Sejm RP Pan Marek Ast, Starosta Powiatu Wschowskiego Pan Andrzej Bielawski, W-ce Starosta Powiatu Wschowskiego Pan Waldemar Starosta, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus, Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Pani Jolanta Denesiuk, Komendant Powiatowy Policji we Wschowie mł. insp. Marek Halota, Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa, Sołtysi z terenu Gminy Szlichtyngowa, radni i sołtysi poprzednich kadencji, strażacy z jednostek OSP, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz delegacje.

 

Rodzinie przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia, wsparcia i solidarności.

 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”

 

Radni Rady Miejskiej   Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa   Szlichtyngowa

Podkategorie