"..KAŻDY DZIEŃ JEST KAWAŁKIEM HISTORII, NIKT NIE JEST W STANIE OPOWIEDZIEĆ JEJ DO KOŃCA.."

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach 5 listopada brali udział w ŻYWEJ LEKCJI HISTORII - JAK TO SOBIESKI POD WIEDNIEM WOJOWAŁ. Aktorzy przybliżyli społeczności uczniowskiej najważniejsze wydarzenia z okresu od ll połowy XVI wieku do końca XVII wieku - od panowania Stefana Batorego do Jana lll Sobieskiego.Uczniowie mieli możliwość zobaczyć pokaz walki na szable, pokaz wybijania monet w mennicy.Przeprowadzone były scenki z udziałem publiczności oraz konkursy z nagrodami. Atrakcją lekcji był wystrzał z broni czarno prochowej na terenie otwartym.

GALERIA

Na prośbę Mieszkańców Zamysłowa zamontowano dwa znaki dwustronne informujące o dojeździe do posesji, położonych wokół kościoła. Tablice ustawiono wzdłuż drogi powiatowej nr 1009F. W grafice znaków znalazł się również herb Szlichtyngowej. Koszt zamontowania tych znaków wyniósł 716,37 zł  brutto.

 

Mieszkańcy Goli mogą się już cieszyć z drogi dojazdowej. W ubiegłym tygodniu ukończono prace polegające na przebudowie fragmentu drogi o nr ew. działki 498/2 na odcinku 39 m. Prace trwały 3 dni i polegały na wyprofilowaniu drogi, następnie ułożeniu 2 rzędów płyt drogowych i wypełnieniu pozostałej szerokości drogi kamieniem drogowym. Inwestycja była możliwa dzięki przeznaczeniu przez Mieszkańców środków finansowych na te zadanie w kwocie 7 500 zł pochodzących z funduszu sołeckiego, natomiast całkowita wartość inwestycji wyniosła 8 890,44 zł brutto. Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL” z siedzibą w Górze.

 

Dnia 30 października br. w Domu Kultury we Wschowie odbył się Konkurs Poezji Patriotycznej ogłoszony w ramach „Cyklu konkursów w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Konkurs został ogłoszony przez Gminę Wschowa oraz Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Do udziału w nim zaproszeni zostali uczniowie ze szkół z terenu Powiatu Wschowskiego.

Celem konkursu recytatorskiego było:

- popularyzacja poezji o tematyce patriotycznej,

- wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego,

- zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami,

- rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej,

- utrwalenie poczucia dumy narodowej.

Konkurs odbywał się w czterech kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie w wieku od 7 do 9 lat, II kategoria – od 10 do 12 lat, III kategoria – od 13 do 14 lat, IV kategoria – od 15 do 18 lat.

W konkursie tym brali udział uczniowie szkół z terenu Gminy Szlichtyngowa: Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie.

W kategorii II (10-12 lat) drugie miejsce zajęła Hanna Wilińska ze SP Jędrzychowice. Trzecie miejsce zajęła Maria Błażuk z SP Szlichtyngowa. W tej kategorii wyróżnienie otrzymała Alicja Fartuszyńska z SP Szlichtyngowa.

W kategorii III (13-14 lat) zwyciężyła Aleksandra Buras z SP Stare Drzewce. Drugie miejsce zdobyła Klaudia Marciniak z SP Stare Drzewce, natomiast Natalia Bartkowiak ze SP Stare Drzewce otrzymała wyróżnienie. 

W kategorii IV (15-18 lat) wyróżnienie zdobył Marcin Zalewski – reprezentant Gminy Szlichtyngowa.

Gratulacje i podziękowania składamy wszystkim uczniom za wspaniałe reprezentowanie Naszych szkół oraz Gminy Szlichtyngowa.

GALERIA

Po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach reprezentowali gminę Szlichtyngowa w pucharze Tymbarku „Z podwórka na stadion”. Szkoła wystawiła dwie drużyny w różnych kategoriach wiekowych - obie zajęły miejsca na podium. Chociaż nie awansowaliśmy do dalszych rozgrywek to uważamy, że piłkarze naszej szkoły dali z siebie naprawdę wiele. Trzeba dodać, że przeciwnikami były profesjonalne drużyny piłkarskie z powiatu wschowskiego.

Było to bardzo ważne wydarzenie dla naszych młodych piłkarzy, co było widać nie tylko na samym turnieju, ale również podczas treningów. Główny trening odbył się na Orliku w Szlichtyngowej, a poprowadził go trener Orła Szlichtyngowa pan Radosław Kubiś, któremu dziękujemy za poświęcenie czasu naszym młodym piłkarzom.

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” istnieje od 2000 roku. To największe tego typu rozgrywki dla dzieci w Europie, w których dotychczas udział wzięło blisko 2 miliony dziewcząt i chłopców z całego kraju.

GALERIA

art. Szkoła Jędrzychowice

Podkategorie