Z cyklu „Wakacje z biblioteką…” dnia 09.07.2019 odbyły się zajęcia pt. „Pirackie wariacje”. Tym razem dzieci miały okazję nauczyć się pirackiej piosenki, zatańczyć taniec prawdziwego pirata a także poszukać skarbu ukrytego w bibliotece. Jednak największą atrakcją okazała się zabawa w rekina, gdzie jedna osoba była rekinem, dzieci rybkami, a panie z przedszkola ratownikami. Śmiechu było co nie miara. Zapraszamy już dziś na kolejne zajęcia, które odbędą się 16.07.2019 godz. 10.00, a dotyczyć będą legend indiańskich.

 GALERIA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej rozpoczął realizację rządowego programu „Dobry start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać już od 1 lipca 2019 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (wniosek papierowy) w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada.
Wnioski złożone po 30 listopada pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosków.

 

 

 W dniu wczorajszym, w ramach zainicjowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. kampanii promocyjnej rządowego programu Rodzina 500+, Gminę Szlichtyngowa odwiedził „500 bus”. Burmistrz Jolanta Wielgus wraz z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w Gminie Szlichtyngowa odpowiedzialny jest za obsługę programu, spotkała się Wicewojewodą Panem Wojciechem Perczakiem, Starostą Powiatu Wschowskiego Panem Andrzejem Bielawskim oraz urzędnikami wojewódzkimi.

Wszyscy chętni mogli skorzystać ze szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji programu – udzielanych przez pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Dzieci zostały obdarowane słodyczami i balonikami z logo programu. Rozdawano bezpłatne materiały informacyjne.

Przypominamy, że zgodnie z nowymi zasadami, od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 roku (odpowiednio poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od dnia 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

Zgodnie z nowymi zasadami, na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze, wniosek powinien być złożony w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do dnia 30 września 2019 r., składają od dnia 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Obowiązujący od 1 lipca 2019 r. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Godziny pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej:
Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2

 

Dnia 4 lipca 2019 r. na IX sesji Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu:

1. Uchwała Nr IX/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.

2. Uchwała Nr IX/77/19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów”.

Gmina Szlichtyngowa będzie partycypować w kosztach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km” w kwocie 250.000,00 zł oraz dofinansuje zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów” w wysokości 50% kosztów realizacji tego zadania w kwocie 20.000,00 zł. Remont drogi relacji Stare Drzewce-Konradowo był długo oczekiwany przez Mieszkańców. Dzięki współpracy Gminy Szlichtyngowa i Powiatu Wschowskiego zadanie to uda się zrealizować w tym roku. Jeżeli chodzi o budowę chodnika w m. Zamysłów to będzie on przedłużeniem wybudowanego w ub. roku odcinka.
Wykonanie tych inwestycji z pewnością poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo powyższe zadania przyczynią się do polepszenia estetyki miejscowości i komfortu życia mieszkańców Gminy Szlichtyngowa.

W dniu 4 lipca 2019 r. odbyła się IX zwyczajna Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Rada Miejska podjęła następujące uchwały.

1. Uchwała Nr IX/62/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dryżyna.
2. Uchwała Nr IX/63/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gola.
3. Uchwała Nr IX/64/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górczyna.
4. Uchwała Nr IX/65/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychowice.
5. Uchwała Nr IX/66/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalewo.
6. Uchwała Nr IX/67/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Drzewce i Małe Drzewce.
7. Uchwała Nr IX/68/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Drzewce.
8. Uchwała Nr IX/69/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszanów.
9. Uchwała Nr IX/70/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamysłów.
10. Uchwała Nr IX/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.
11. Uchwała Nr IX/72/19 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
12. Uchwała Nr IX/73/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.
13. Uchwała Nr IX/74/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli.
14. Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie.
15. Uchwała Nr IX/76/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlichtyngowej.
16. Uchwała Nr IX/77/19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów”.

Podkategorie