W dniu dzisiejszym Harcerze z 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego oraz Zuchy z Gromady Mali Tropiciele odwiedzili Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. Harcerze nie przyszli z pustymi rękoma. Przynieśli Światełko Pokoju z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem i przekazali je na ręce Pani Burmistrz Jolanty Wielgus.

Harcerze wraz z zuchami przekazali także najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe dla pracowników Urzędu.

Światełko do Polski przybyło z groty, w której na świat przyszedł Jezus. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Światło, które daje moc”. Światełko jest symbolem miłości, nadziei, jedności i pokoju. Za pośrednictwem harcerzy trafia do szkół, urzędów, kościołów, instytucji i mieszkańców naszego regionu. Światełko Pokoju płonie w Sekretariacie Urzędu i czeka na każdego, kto chciałby je przekazać dalej.

Serdecznie dziękujemy harcerzom i zuchom za światło, które przynoszą do nas co roku w okresie przedświątecznym. To są zawsze dla nas wyjątkowo ważne życzenia i chwile.

Przypominamy wszystkim wytwórcom odpadów o obowiązku wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.).

Obowiązkowi wpisu do rejestru podlegają zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, a także rolnicy prowadzący gospodarstwo o powierzchni powyżej 75 ha, o ile nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku rejestracji.

 

Wpisowi do rejestru nie podlegają  w szczególności:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych,
  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha,
  • przedsiębiorcy wytwarzający odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Wpisu do rejestru dokonuje się wyłącznie poprzez elektroniczną bazę danych zwaną w skrócie BDO a wypełniony wniosek rejestrowy wraz z wymaganymi załącznikami przekazuje się Marszałkowi Województwa Lubuskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zostaną uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów wyłącznie w formie elektronicznej.

Podmioty, które zostały zarejestrowane powinny aktywować konta (zalogować się do Rejestru-BDO).

Niedopełnienie od 1 stycznia 2020 roku ustawowego obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru-BDO oraz brak aktywacji konta może spowodować poważne ograniczenia w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Więcej informacji na stronie https://bdo.mos.gov.pl/, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat obowiązku rejestracji, szkoleń, instrukcje obsługi BDO oraz filmy instruktażowe.

Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa otrzymał od Stowarzyszenia Czas A.R.T. ze Wschowy 150 sztuk najnowszej publikacji Stowarzyszenia - reprodukcję kart pocztowych z „dawnego” Wyszanowa i okolic.

Te piękne pocztówki, to owoc współpracy Stowarzyszenia z Gminą Szlichtyngowa oraz ogromnego zaangażowania Pana Jacka Relicha – naszego społecznika i inicjatora projektu „Wyszanów - miejsce spotkań z przeszłością”.

Ponieważ Gmina Szlichtyngowa jest wyjątkowa poprzez swoją historię oraz ludzi tu zamieszkujących, to niewątpliwie publikacja ta daje możliwość ujrzenia, jak kiedyś wyglądała jej część – przepiękny Wyszanów i jego okolice.

Dziękujemy  za  zaangażowanie mieszkańca naszej gminy Pana Jacka Relicha w kultywowanie pamięci historycznej oraz we wzbudzanie zainteresowania coraz większej grupy turystów do odkrywania urokliwego Wyszanowa.

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce folder z pocztówkami Wyszanowa z okresu sprzed II wojny światowej. Na pocztówkach można zobaczyć, jak wyglądał nieistniejący już dziś hotel przy plaży przy ujściu Baryczy do Odry, brama wjazdowa oraz pałac. W folderze umieszczono także pocztówkę ze zdjęciem pałacu w Jędrzychowicach i Bełczu Wielkim.

Pocztówki są dostępne w pokoju nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

GALERIA

W dniu 11.12.2019 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe z udziałem 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej. Na warsztatach robione były kartki z motywem świątecznym. Każda z nich zachwyciła swoim urokiem, była jedyna i niepowtarzalna. Dziękujemy harcerzom za tak piękne kartki.

GALERIA

W dniu 09.12.2019 r. Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Szlichtyngowa odwiedziła grupa z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, wraz z opiekunem panią Katarzyną Mika. Były to ostatnie zajęcia w tym roku z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”. Na podstawie przeczytanych  tekstów  dzieci dowiedziały się, kim tak naprawdę był św. Mikołaj i dlaczego szóstego grudnia obchodzimy Mikołajki. Na koniec przedszkolaki wykonały mikołajkową zakładkę do swoich książeczek. Powstałe prace były bardzo ciekawe, a dzieciom ten pomysł przypadł do gustu.

GALERIA

Podkategorie