Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Czekamy na opisy rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opisy wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Państwa wieś stała się bardziej przyjazna.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie przedstawiamy na Witrynie Wiejskiej.

Dnia 04.07.2019 Biblioteka Publiczna, przy współpracy z Gazetą Lubuską, przygotowała dla naszych seniorów projekcję filmu dokumentalnego pt. „Kresy” w reżyserii Rafała Brylla. To wstrząsająca historia ludzi, którzy wbrew swej woli zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Upokorzeni, obdarci z własnej tożsamości, doznający okrucieństwa,  którego źródłem był drugi człowiek.   Niemałym zaskoczeniem był dla nas fakt, że jedną z bohaterek filmu była mieszkanka naszej gminy-pani Stanisława Sitnik pochodząca z Huty Pieniackiej, województwo tarnopolskie. Film ten, to swoista lekcja historii opowiedziana ustami ludzi, którzy na własnej skórze doznali tego, czego my nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. 

GALERIA

Z dniem 1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy trzech rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1104);, z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1105); z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1126).


Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych dotyczą zdarzeń prawnych (nabycia/zbycia nieruchomości), które wystąpią od 1 lipca 2019 r. W przypadkach zdarzeń prawnych, które miały miejsce do 30 czerwca 2019 r. włącznie zastosowanie znajdą dotychczasowe wzory formularzy.

Wzory nowych formularzy w formie plików PDF dostępne są w zakładce: Podatki

 

W dniu 02.07.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym- etap II” w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach oraz przekazano plac budowy. Wykonawcą jest firma Instalacje Grzewcze i Wod.-Kan. Ryszard Machowski z siedzibą we Wschowie przy ul. Polnej. Wartość zadania wynosi: 211 560,00 zł.

Zadanie to będzie realizowane ze środków budżetowych gminy.

W ramach zadania zostanie zdemontowana stara instalacja wraz z ogrzewaczami gazowymi oraz piecem olejowym, a w ślad za tym zamontowane nowe grzejniki i nowoczesny piec gazowy kondensacyjny, a także wykonana nowa instalacja gazowa oraz instalacja centralnego ogrzewania.

Podkategorie