Dnia 26 października br. członkowie Klubu Senior+ uczestniczyli w wyjeździe do Teatru Polskiego we Wrocławiu na spektakl pt.”OKNO NA PARLAMENT”. Polityk wysokiego szczebla uwikłany w romans z sekretarką lidera opozycji spotykają się w hotelowym pokoju i ku ich zdziwieniu odnajdują trupa w tytułowym oknie hotelowym. Pełna dowcipnych dialogów sztuka, zaskakujące zdarzenia wprawiły w doskonałe humory wszystkich widzów. Udany wieczór w teatrze poprzedziło zwiedzanie wrocławskiego rynku oraz wspólny poczęstunek.  Wyjazd okazał się wspaniałym pomysłem na wspólną integrację jak również odskocznię od codziennych spraw i obowiązków. Późnym wieczorem Seniorzy wrócili do domu. Pełen emocji wyjazd okazał się inspiracją do dalszych wspólnych i ciekawych spotkań.

GALERIA

Szkoła  Podstawowa w Jędrzychowicach bierze udział w konkursie Empiku „Tysiąc powodów by czytać”. Szkoła, która uzyska najwięcej głosów zyska bon na zakup 1 000 książek do szkolnej biblioteki. Uczniowie sami wybiorą książki, które znajdą się na półkach w bibliotece.

Szkoła zyskuje głosy poprzez głosowanie na pracę plastyczną wykonaną przez uczniów. Szkołę Podstawową w Jędrzychowicach reprezentuje praca wykonana przez Julkę Kmiecik. Głosowanie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej do dnia 28.11.2019 r.

Aby wspomóc naszą Szkołę wystarczy:

  1. Pobrać aplikację, zalogować się w programie Mój Empik.
  2. Wybrać opcję – szkoła do 120 uczniów.
  3. Znaleźć pracę, pod którą znajduje się podpis Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach.
  4. Kliknąć „Zagłosuj”.

Głosować mogą wszyscy i to codziennie: uczniowie, rodzice, znajomi, lokalne społeczności oraz miłośnicy książek.

Każdy oddany głos to jeden krok do finału, a finał to TYSIĄC książek dla szkolnej biblioteki.

PROSIMY – GŁOSUJCIE!

Dnia 29 października br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa otworzył Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Łynko. Sesja rozpoczęła się od powstania wszystkich z miejsc i uczczenia minutą ciszy pamięci o zmarłym śp. Henryku Baraniaku – Przewodniczącym Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat realizowanych inwestycji w 2019 roku. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa, które przedstawiła Dyrektor Pani Anna Neć.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- Uchwała Nr XI/88/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa;
- Uchwała Nr XI/89/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa;
- Uchwała Nr XI/90/19 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania tajnego w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023;
- Uchwała Nr XI/91/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023;
- Uchwała Nr XI/92/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.

 

Trwają prace budowlane polegające na budowie chodnika w miejscowości Zamysłów, wzdłuż drogi powiatowej nr 1009F. Nowy chodnik powstaje na odcinku 176 m, tj. od posesji nr 36 do posesji nr 40. Zadanie to jest realizowane przez Powiat Wschowski. Jego realizacja stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Szlichtyngowa. Zgodnie z umową zawartą dnia 12 września 2019 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Szlichtyngowa p. Jolantą Wielgus i Starostą Powiatu Wschowskiego p. Andrzejem Bielawskim, Gmina Szlichtyngowa partycypuje w 50% kosztów realizacji tego zadania, tj. w kwocie 20 000 zł.

W ramach tego zadania powstaje chodnik o szerokości 1,50 m. Prace rozpoczęły się od przygotowania terenu, następnie osadzono krawężniki oraz ułożono kostkę brukową. Wykonano również zjazdy z drogi powiatowej do posesji.

Wykonanie tego zadania poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak również bezpieczeństwo naszych Mieszkańców.

 

 

Podkategorie