Od listopada ubiegłego roku na terenie Powiatu Wschowskiego trwa walka z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). W związku z tym, iż Powiat Wschowski znajduje się na granicy strefy niebieskiej z Powiatem Nowosolskim, a Gmina Szlichtyngowa objęta została strefą czerwoną – w obrębie Gminy Szlichtyngowa trwa budowa ogrodzenia w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ASF.

   Prace związane z budową ogrodzenia wykonywane są przez Nadleśnictwo Włoszakowice. Ogrodzenie powstaje aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wśród dzików wirusa afrykańskiego pomoru świń. Wykonywane jest z drewnianych słupków wbitych co 4–5 metrów, a między nimi rozciągnięta zostanie siatka leśna. Na dole ogrodzenia dodatkowo siatka przybita będzie do żerdzi,co ma utrudnić zwierzętom przechodzenie pod płotem.

   Obecnie wznoszone jest ogrodzenie  wzdłuż drogi krajowej nr 12 ze Wschowy w kierunku Szlichtyngowy. Wcześniej takie ogrodzenie wykonane zostało w obrębie wsi Małe Drzewce.

 GALERIA

 

   W związku ze stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając w ramach prawa oraz biorąc pod uwagę sytuację finansową Gminy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorców działających na terenie Naszej Gminy. W związku z powyższym informuje, że przedsiębiorcy, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu z uwagi na ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą ubiegać się o następujące ulgi w zapłacie zobowiązań wobec Gminy:

- dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi przesunięcie terminu płatności bądź rozłożenie na raty podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu nie dłużej niż do dnia 21 września 2020 r.

- dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi przesunięcie terminu płatności bądź rozłożenie na raty - II raty podatku od nieruchomości za 2020 r. nie dłużej niż do dnia 21 września 2020 r.

- przesunięcie terminu płatności bądź rozłożenie na raty podatku od środków transportowych  za 2020 r. nie później niż do dnia 30 października 2020 r.

   Proponowane regulacje udzielane będą na indywidualny wniosek uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, po przebadaniu sytuacji ekonomicznej podatnika, na którą miał wpływ obowiązujący w kraju stan epidemii.

Organ podatkowy ustala stan należności objętych wnioskiem na dzień wszczęcia postępowania, tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się od tego dnia, aż do dnia wydania decyzji o udzieleniu ulgi.

Jednocześnie informuję przedsiębiorców, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za rok 2020 można wnieść w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., zgodnie z zapisami ustawy, tzw. Tarczy antykryzysowej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jolanta Wielgus

Do pobrania: Treść komunikatu

K O M U N I K A T


Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku 
przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej

 

         Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej informuję, że:

z dniem 21 kwietnia 2020 r. odwołuje się zakaz handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.

 

Handel może odbywać się przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, tj.:

 • zakrycie twarzy i nosa,
 • zachowanie odległości 2 metrów od innych osób,
 • limit 3 osób na jeden punkt handlowy na targowisku,
 • obowiązek noszenia rękawiczek na targowisku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus

 

Załącznik: Zarządzenie 43/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Szanowni Mieszkańcy.

W zeszłym tygodniu w dniach 16 i 17 kwietnia 2020 r. na terenie Naszej Gminy przeprowadzona została akcja dostarczania maseczek ochronnych dla Mieszkańców. Dostarczono ponad 2.600 maseczek, po dwie na gospodarstwo wieloosobowe i po jednej dla gospodarstwa jednoosobowego.

Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich osób zaangażowanych w tę akcję: radnym Rady Miejskiej Szlichtyngowa, sołtysom, strażakom z jednostek: OSP Gola, OSP Szlichtyngowa i OSP Wyszanów, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowie. Dzięki Waszemu zaangażowaniu akcja przeprowadzona została szybko i sprawnie.

Maseczki zakupione zostały ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa w łącznej ilości 2.800 szt. za kwotę 12 742,80 zł. Zamówienie złożyliśmy dnia 7 kwietnia. Maseczki dla nas szyła firma Euro-Comfort Sp. z o.o. w Lesznie. Pierwsza partia maseczek w ilości 1.500 szt., którą odebraliśmy dnia 16 kwietnia szyta była dla nas przez pracowników pierwszej zmiany, natomiast druga partia – 1.300 szt. odebrana w dniu 17 kwietnia szyta była przez pracowników ze zmiany nocnej. Dziękujemy firmie i pracownikom Euro-Comfort Sp. z o.o. w Lesznie za szybkie zrealizowanie naszego zamówienia.

Ulotka informacyjna, którą otrzymaliście Państwo razem z maseczkami nieodpłatnie wydrukowała firma Color4you ze Wschowy, za co składam gorące podziękowanie.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w akcję.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Jolanta Wielgus

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji w roku 2020 Programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jednocześnie poinformował o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantowanej, wynoszącej w przypadku Gminy Szlichtyngowa, do 70% kosztów kwalifikowanych.

Na podstawie powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Zarządzeniem nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”, określił zasady udzielania dofinansowania usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem, finansowanie zadania jest zależne od tego, kto jest właścicielem terenu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest. W przypadku osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek sektora finansów publicznych, usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie finansowana w następujący sposób:

 1. 30% kosztów – ze środków budżetu Gminy,
 2. 70 % kosztów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałe szczegóły dotyczące zasad udzielana dofinansowania są dostępne w treści ww. Zarządzenia.

W związku z powyższym, zainteresowani właściciele nieruchomości, zamierzający skorzystać z dofinansowania w 2020 roku winni złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać:

- drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa,

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisany wniosek zeskanowany bądź zdjęcie wniosku),

-  faxem pod nr: 65 5492 341.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Wtykło, tel. 65 5492 327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga:

Jednocześnie informuję, że zadanie będzie realizowane jedynie pod warunkiem wyłonienia wykonawcy zadania oferującego cenę usunięcia 1 Mg wyrobów zawierających azbest nie wyższą niż limit określony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz w przypadku możliwości finansowych Gminy Szlichtyngowa (decyduje kolejność złożenia wniosków).

Do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”
 2. Wniosek
 3. Oświadczenie o wykorzystaniu/niewykorzystaniu nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 4. Zgoda współwłaścicieli.
 5. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
 6. Zgoda na wejście na teren nieruchomości.

Podkategorie