W dniu 27 listopada 2019r. uczniowie klas I-IV ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Sziedzikówny "INKI" w Starych Drzewcach  spotkali się ze strażakami z jednostki OSP Gola. Dzieci dowiedziały się jak ważna i trudna jest służba strażaków ochotników. Podczas pogadanki strażacy przypomnieli uczniom co jest przyczyną pożaru i jak należy się zachować podczas pożaru. Punktem kulminacyjnym wizyty  była możliwość zobaczenia nowych mundurów bojowych oraz przymierzenia hełmów strażackich.

Nowe umundurowanie bojowe OSP Gola zakupiła ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach rządowego programu „Mały Strażak” w kwocie 19.107,00. Za pozyskane środki zakupione zostały: ubrania specjalne, buty strażackie, buty gumowe, hełm pożarniczy, ubrania koszarowe oraz latarki kątowe.

Na zakończenie spotkania Komendant Straży zaprosił chętnych do wstąpienia w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nauczyciele zachęcali również dzieci do lektury pt. "JAK WOJTEK ZOSTAŁ STRAŻAKIEM".

Wizyta strażaków wywarła na uczniach pozytywne wrażenie. Wiedza przekazana przez druhów z OSP Gola zwiększyła świadomość dzieci na temat w jaki sposób bezpiecznie obchodzić się z ogniem i jak zachować się  w przypadku pożaru. 

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom za wizytę oraz życzyły powodzenia i wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu.

GALERIA

W związku z tym, że 2020 rok coraz bliżej, poniżej prezentujemy harmonogram odbiorów odpadów na terenie Gminy Szlichtyngowa przygotowany przez pracowników Spółki Komunalnej we Wschowie.

Gmina Szlichtyngowa została podzielona na trzy obszary, zróżnicowane w zależności od terenu odbioru oraz rodzaju odbiorców. W harmonogramach zawarto terminy odbioru odpadów zmieszanych, zbieranych selektywnie, odpadów wielkogabarytowych oraz mycia i dezynfekowania pojemników na odpady. Poniżej prezentujemy harmonogramy, a także krótki opis każdego typu obszaru i odbiorców.

Rejony:

Rej. 5 A – Kowalewo, Jędrzychowice, Wyszanów, Dryżyna, Miasto Szlichtyngowa.

Rej. 5E – Zabudowa wielorodzinna z rej. 5A

Rej. 5 B – Górczyna Puszcza, Zamysłów, Gola, Stare Drzewce, Małe Drzewce, Nowe Drzewce.

Do pobrania:

 

W dniu 27 listopada 2019 r. strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Wyszanowa gościli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Druhna Julia, druh Marek i druh Zbigniew zapoznali młodych adeptów sztuki pożarniczej ze sprzętem zakupionym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przypomnieć należy, że jednostka ta w ramach rządowego programu „Mały Strażak” pozyskała dofinansowanie w kwocie 19.665 zł.

Z pozyskanych środków zakupiony został sprzęt ratowniczy: pompa pływająca Niagara oraz wentylator oddymiający wysokiej klasy, a także sygnalizator bezruchu.

Niewątpliwie udział w akcjach ratowniczych, w gaszeniu pożarów, usuwaniu trujących chemikaliów i przeszkód mechanicznych wymaga posiadania właściwego wyposażenia strażackiego.

Uczniowie serdecznie podziękowali druhom za możliwość zapoznania się z działaniem sprzętu ratującego ludzkie życie i mienie. Była to bardzo pouczająca lekcja.

Pan Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej składają serdeczne podziękowania strażakom z jednostki OSP Wyszanów za umożliwienie obejrzenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, poznania trudnej pracy strażaków oraz udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

GALERIA

Dnia 4 grudnia 2019 r. podczas Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Krzyża Świętego w Szlichtyngowie miała miejsce ważna i wyjątkowa uroczystość, jaką było poświęcenie sztandaru dla górników z terenu Gminy Szlichtyngowa, którego dokonał Proboszcz miejscowej Parafii ks. Jan Sobolewski. W tym podniosłym wydarzeniu licznie uczestniczyli górnicy, wraz  ze swoimi rodzinami, mieszkańcy naszej gminy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus.

Wspomnieć należy, że z inicjatywą ufundowania sztandaru wyszli sami górnicy, którzy zaangażowali się i z powodzeniem zrealizowali swoje zamierzenie. Tym samym spełnili swoje marzenie o sztandarze. Sztandar prezentuje się naprawdę pięknie. Prawa strona sztandaru zwiera wizerunek św. Barbary, która trzyma w rękach kielich z hostią oraz miecz, w tle znajduje się wieża szybowa. Na lewej stronie sztandaru umieszczony został wizerunek bryły Kościoła Parafialnego w Szlichtyngowie.

Obecna na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pogratulowała górnikom tak wspaniałej inicjatywy i podziękowała osobom zaangażowanym w realizację tego projektu, który świadczy o jedności i solidarności braci górniczej.

Rangę tego wydarzenia podnosił fakt, że odbyło się ono w dniu Święta Górniczego – „Barbórki” - w dzień patronki górników św. Barbary.

Korzystając  z okazji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w tym szczególnym dniu, złożyła wszystkim górnikom – tym emerytowanym i czynnym oraz ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia. „Niech Wasza patronka św. Barbara otacza Was i Wasze rodziny nieustającą opieką” – powiedziała Jolanta Wielgus.

Mamy nadzieję, że ten przepiękny sztandar uświetniał będzie także gminne uroczystości. Już dziś zapraszamy górników i ich sztandar na te uroczystości.

GALERIA

źródło zdjęć zw.pl

 

Seniorzy z klubu SENIOR+ bawili się na imprezie Andrzejkowej, która odbyła się 28 listopada br. Uczestnicy spotkania przygotowali różne potrawy na poprzedzających Andrzejki warsztatach kulinarnych. Sama zabawa odbyła się we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Seniorzy chętnie uczestniczyli w przygotowanych atrakcjach takich jak: tradycyjne lanie wosku, teleturniej wiedzy na temat bajek, dmuchanie balonów oraz  "taniec przebieraniec" przy muzyce. Nie zabrakło uśmiechów, radości i wielkiego zaangażowania ze strony seniorów. Dziękujemy wszystkim za miło spędzony wspólny czas, życzymy zdrowia i humoru każdego dnia.

GALERIA

 

Podkategorie