Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej po raz kolejny przystępuje  do projektu „Mała książka - Wielki człowiek”. Skierowany jest on do dzieci urodzonych w latach 2013-2016. Polega on na tym, że rodzic zapisuje dziecko do biblioteki. Następnie przedszkolak otrzymuje wyprawkę, w której znajdzie książkę dostosowaną pod względem formy i treści do jego potrzeb i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – poradnik „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Już od dziś zapraszamy wszystkich chętnych po odbiór wyprawek czytelniczych!!!

XXI Lubuskie Święto Plonów odbyło się 8 września 2019 r. w Krzeszycach w powiecie Sulęcińskim. Wojewódzkie dożynki w Krzeszycach rozpoczęły się uroczystym korowodem, po którym odprawiona została Msza Święta polowa na miejscowym stadionie.

W ramach obrzędu dożynkowego wystawiono inscenizację pt. „Jak powstał chleb?" w wykonaniu Grupy Artystycznej „Muchy” z Muszkowa. Następnie marszałek Elżbieta Anna Polak - gospodarz regionu podzieliła dożynkowy chleb.

Starostą podczas Dożynek Wojewódzkich był rolnik z terenu powiatu Wschowskiego - Pan Władysław Brzechwa który prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Konradowo w gminie Wschowa. Starościną Dożynek Wojewódzkich była Pani Marzena Wikońska.

Powiat Wschowski reprezentowała Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus oraz delegacja z naszej Gminy z miejscowości Zamysłów w składzie: sołtys Wioletta Jakubiak oraz Joanna Buśko, Tomasz Buśko oraz Tomasz Jakubiak.

Tradycyjnie podczas święta odbył się konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, którego celem jest kultywowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz wzbogacenie ludowego charakteru tradycyjnego święta plonów. Miło nam Państwa poinformować, że wieniec sołectwa Zamysłów otrzymał wyróżnienie w Konkursie Wojewódzkim.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa serdecznie zaprasza na klimatyczne spotkanie
z Elżbietą Ciporą,
autorką tomiku "moja tekstura".

Wieczór poetycki poprowadzi pisarka Bożena Pajdosz.
Muzycznie wieczór ubogaci zespół TOKA


Elżbieta Cipora (Elżbieta Bal), urodziła się w 1977 roku w Kożuchowie, od piątego roku życia mieszkała w Górczynie gm. Szlichtyngowa. Szkołę podstawową ukończyła w Szlichtyngowie, średnią - LO we Wschowie, następnie Studium Medycznym w Zielonej Górze na wydziale fizjoterapii, Akademię Medyczną we Wrocławiu, również na kierunku Fizjoterapia. Od 22 lat prowadzi własną działalność NZOZ. Osiedliła się w Trzebiechowie (niedaleko Zielonej Góry). Jest aktywna zawodowo, artystycznie, literacko i społecznie. Prowadzi "otwarty dom" oraz niekomercyjną winnicę, w której wraz z mężem i dziećmi organizuje spotkania kulturalne i artystyczne (m.in. koncerty, wystawy, wernisaże, spotkania "człowieka z człowiekiem"). Jej twórczość jest nagradzana w konkursach poetyckich.
W marcu 2019 wydała swój debiutancki tomik "moja tekstura". W swoich tekstach mówi o miłości, rozterkach, okruchach z których skład się życie, ale i ważnych sprawach społecznych.

W dniu 07.09.2019 odbyła się ogólnopolska akcja „Narodowego Czytania”, nad którą patronat honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda wraz z małżonką.  W tym roku czytane były polskie nowele: Dobra pani – Elizy Orzeszkowej; Dym – Marii Konopnickiej; Katarynka – Bolesława Prusa; Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Brunona Schulza; Orka – Władysława Stanisława Reymonta; Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego; Sachem – Henryka Sienkiewicza oraz Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego. Przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej również na terenie naszej gminy mieliśmy okazję wsłuchać się w treść poszczególnych utworów. Dodatkową atrakcją było to, że wyznaczeni uczniowie przebrali się za autorów poszczególnych tekstów, którzy również wystąpili w roli narratorów.  Także z poszczególnymi tekstami zmierzyli się gospodarze spotkania, zaproszeni goście, nauczyciele i bibliotekarze. Nie zabrakło również rodziców, za których zaangażowanie serdecznie dziękujemy. Po zakończonym spotkaniu każdy z uczestników otrzymał  certyfikat uczestnictwa.

GALERIA

Miło jest nam Państwa poinformować, że wniosek Gminy Szlichtyngowa złożony dnia 12 kwietnia 2019 r. o dofinansowanie ze środków rządowych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” do Wojewody Lubuskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj” został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 1.332.368 zł. Koszt całkowity realizacji tego zadania oszacowany został na kwotę 2.137.417 zł, koszt kwalifikowany to 1.903.384 zł.

Jest to inwestycja wieloletnia, która realizowana będzie w latach 2019 – 2021.

W ramach tego zadania wyremontowane zostaną dwie ulice w mieście Szlichtyngowa: ulica Pułaskiego i ulica Ogrodowa. Inwestycja obejmuje wymianę sieci wodociągowej w ww. ulicach wraz z wymianą przyłączy oraz przebudowę z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonana zostanie także nowa nawierzchnia dróg i chodników wraz z wykonaniem indywidualnych zjazdów na posesje.

Wykonanie tego zadania poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców m. Szlichtyngowa, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie inwestycja wpłynie znacząco na poprawę wizerunku naszej gminy i samego życia mieszkańców.

Podkategorie