Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2020 r. będą odbywać się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, a także wznawiamy funkcjonowanie przedszkoli oraz oddziałów i punktów przedszkolnych.
Dyrektor danej szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci, które będą przebywać w szkole. Rodzice lub opiekunowie wychowanków i uczniów podejmują sami decyzje o posłaniu swoich dzieci do przedszkoli i szkół. W przypadku uczniów i dzieci, których rodzice podejmą decyzję o dalszym pozostawieniu ucznia lub dziecka w domu, dyrektor szkoły czy przedszkola zapewni realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Również od 25 maja będą umożliwione konsultacje dla uczniów klas VIII. Natomiast od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych.

Przypominamy, że od 18 maja 2020 r. wznowione zostały zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli specjalistów w naszych przedszkolach i szkołach. Zajęcia te mogą być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem właściwej szkoły czy przedszkola, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci.

Szkoły i przedszkola będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Wszystkie informacje, regulaminy, wytyczne dla rodziców oraz zasady odbywania się zajęć dostępne są na stronach internetowych oraz profilach Facebookowych naszych szkół:

 

Zespół Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej:

sp.szlichtyngowa.edu.pl

ps.szlichtyngowa.edu.pl

tel. 65 540 7212, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Szlichtyngowej

 

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach:

http://sp-jedrzychowice.zw.pl/

tel. 655492418, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach

 

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach:

www.spstdrzewce.edupage.org

tel. 655493115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach

 

Szanowni Państwo.

Informujemy, że tymczasowy punkt kasowy od dnia 21 maja br. będzie nadal czynny codziennie w dni robocze od godziny 10:00 do 12:00.

Przypominamy także o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii, tj.:
- obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do Urzędu,
- obowiązkowe zasłanianie ust i nosa.

Prosimy również osoby korzystające z bankowości internetowej o uiszczanie opłat w postaci przelewu elektronicznego na nr rachunku bankowego Urzędu: 32 8669 0001 0060 6260 2000 0015.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Jolanta Wielgus

Na podstawie art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zamieszcza i podaje do publicznej wiadomości treść oferty Grupy Virtus na realizację zadania publicznego pod tytułem: Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez działalność klubu piłki siatkowej dziewcząt powołanego przy stowarzyszeniu Grupa Virtus.

Zgodnie z treścią art.19a ust. 4 ww. ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

Oferta Grupy Virtus

W poniedziałek, 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji przypomnimy wyrywki z życiorysu najbardziej znanego na świecie Polaka.

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Miał starszego o 14 lat brata Edmunda, a jego siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu (w 1916 roku). Chrzest Święty przyjął w kościele parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny w Wadowicach 20 czerwca 1920 roku.

W 1942 roku podczas trwania II Wojny Światowej młody Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do tajnego seminarium duchownego. Został wyświęcony na kapłana 1 listopada 1946 roku przez abp. Adama Sapiehę przy ul. Franciszkańskiej 3 w prywatnej kaplicy arcybiskupów krakowskich.

Nominację biskupią Karol Wojtyła otrzymał 4 lipca, w rocznicę poświęcenia katedry wawelskiej, a święcenia biskupie miały miejsce 28 września 1958 roku w katedrze wawelskiej. Na uroczystość przybyło mnóstwo ludzi. Mając 38 lat, ks. Wojtyła został najmłodszym biskupem w Polsce.

W maju 1967 roku papież Paweł VI ogłosił nowe nominacje kardynalskie, a wśród nich – Karola Wojtyły. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w Rzymie 26 czerwca 1967 roku.

Pod koniec września 1978 roku po zaledwie 33 dniach urzędowania zmarł papież Jan Paweł I, czyli Włoch Albino Luciani. Po raz kolejny w październiku zwołano konklawe (łac. conclave – zamknięte pomieszczenie) w Kaplicy Sykstyńskiej – zgromadzenie kardynałów z całego świata, które wybiera papieża. Z Polski na konklawe pojechali prymas Stefan Wyszyński oraz kard. Karol Wojtyła.

Początkowe głosowania nie przyniosły 2/3 głosów wymaganych do wyboru Ojca Świętego. Faworytami było dwóch Włochów, kardynałowie Giuseppe Siri i Giovanni Benelli, jednak w trakcie obrad poparcie dla nich zaczęło stopniowo maleć. Za to coraz więcej głosów padało na krakowskiego kardynała. Od 1522 roku papieżami byli wyłącznie Włosi, dlatego był to „nieoczekiwany zwrot” w historii Kościoła. Jak wspomina Maria Okońska, współpracowniczka Prymasa Tysiąclecia, gdy wybór kard. Wojtyły stawał się coraz bardziej prawdopodobny, prymas Wyszyński powiedział mu, żeby przyjął wybór. I te słowa były bardzo ważne dla przyszłego Papieża. Kardynałowie wybrali Wojtyłę w ósmym z kolei głosowaniu, w trzecim dniu konklawe, czyli 16 października 1978 roku około godziny 16:30. Kard. Wojtyła przyjął wybór i obrał imię Jan Paweł II.

Jako Papież Polak wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie, przyczynił się do obalenia systemu komunistycznego, podróżował z orędziem pokoju po całym świecie, bronił praw rodziny i dzieci nienarodzonych, troszczył się o ubogich, chorych i starszych, zainicjował Światowe Dni Młodzieży, ogłosił nowy Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, zawierzył cały świat Matce Bożej oraz Bożemu Miłosierdziu, spotykał się z wyznawcami różnych wyznań i religii.

Historia życia Karola Wojtyły to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na kształt dzisiejszego świata. Tym, co łączy wszystkie jego życiowe powołania jest humanistyczne przesłanie, pełne wiary w drugiego człowieka oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi. Jego fascynująca biografia dowodzi, że ludzkie życie może być zwyczajne w swej niezwykłości.

Źródło - https://www.centrumjp2.pl/

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 roku (poniedziałek) z kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Szlichtyngowej będzie mogło korzystać więcej osób niż dotychczas. Na boisku będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów.

W celu skorzystania z boiska sportowego prosimy o wcześniejsze zarezerwowania terminu u opiekuna Pana Dariusza Janusa pod numerem telefonu 508 642 787.

 

 

Zmianie uległy także godziny otwarcia boiska Orlik:

poniedziałek w godz. 16:00 – 20:00

wtorek w godz. 17:00 – 20:15

środa w godz. 16:00 – 20:00

czwartek w godz. 17:00 – 20:15

 

Przypominamy, że korzystając z boiska należy
zachować bezpieczeństwo sanitarne i przestrzegać następujących zasad:

 1. Osoby korzystające z boiska są obowiązane bezwzględnie do wykonywania poleceń opiekuna orlika.
 2. Przed wejściem na boisko opiekun orlika dokonuje weryfikacji uczestników.
 3. Rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia. Podczas rezerwacji należy podać swoje dane, godzinę i dzień rezerwacji, liczbę osób korzystających. Osoba rezerwująca jest odpowiedzialna za zdarzenia zaistniałe podczas korzystania z obiektu oraz za zobowiązanie pozostałych korzystających do przestrzegania regulaminu obiektu oraz przestrzegania zasad higieny. Podczas wejścia na obiekt, rezerwujący musi dostarczyć administratorowi obiektu listę osób wchodzących.
 4. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami korzystającymi z obiektów.
 5. Dzieci do 13 roku życia nie mogą poruszać się bez opiekuna. Prosimy o przywożenie i odbieranie dzieci punktualnie. Nie może być sytuacji, w której dziecko czeka na rodzica.
 6. Wejście na boisko jest możliwe dopiero 15 minut po opuszczeniu boiska przez poprzednią grupę, na wyraźny znak opiekuna orlika.
 7. Nie ma konieczności noszenia maseczek podczas treningu na świeżym powietrzu.
 8. Osoby korzystające z boiska lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
 9. Prosimy w miarę możliwości o korzystanie z osobistego sprzętu treningowego. Osoby przynoszące własny sprzęt sportowy są obowiązane dokonać jego dezynfekcji przy wejściu na obiekt.
 10. Środki dezynfekcyjne są zapewnione przez Gminę Szlichtyngowa (płyn do rąk, środek do dezynfekcji powierzchni).
 11. Korzystający z boiska nie podają sobie dłoni na przywitanie.
 12. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
 13. Jest możliwość korzystania z toalety wc.

Podkategorie