Informujemy, że zostały przyjęte stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego obowiązujące w 2020 r.

Uchwałą nr XIII/99/19 ustalono wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2020 r. Podjęta została również uchwała nr XIII/104/19 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowana do obliczania wysokości podatku rolnego. W związku z powyższym stawka podatku rolnego dla gospodarstw wynosi 142,40 zł za 1 ha przeliczeniowy, a dla użytków rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego – 284,80 zł za 1 ha fizyczny.

Wysokość podatku leśnego kształtuje się w kwocie 42,73 zł za 1 ha lasu.

Obowiązuje również uchwała nr XIII/87/2007 oraz uchwała nr XIV/106/2007 w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów, która wynosi 20,00 zł za jednego psa i jest płatna jednorazowo bez wezwania do dnia 30 czerwca każdego roku.

Poniżej zamieszczamy uchwały w sprawie stawek:

Uprzejmie informujemy, że od 3 lutego do 2 marca 2020 r. rolnicy mogą składać w Urzędzie Miasta i Gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W 2020 r. stawka zwrotu wynosi 1,00 zł z 1 litra zakupionego oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa pokój nr 2 lub ze strony internetowej urzędu. 

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 65 54 92 327 wew. 21 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy – pokój nr 2.

Pliki do pobrania:

Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

W dniu 10.01.2020 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej odbyło się pasowanie na czytelnika. Na oficjalne przyjęcie uczniów do naszego grona zaprosiliśmy klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej. Głównym celem uroczystości było zachęcenie uczniów do korzystania i wypożyczania książek w bibliotece. Zanim uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie,  dyrektor biblioteki pani Anna Neć opowiedziała o zasadach i regulaminie wypożyczania książek. Następnie dzieci musiały wykazać się znajomością bajek i postaci bajkowych, z czym poradzili sobie na szóstkę. Skupione i poważne uroczyście przyrzekły, że będą szanować książki. Po ślubowaniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, wręczenie dyplomu i słodkości. Na koniec dzieci mogły zapoznać się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych.

GALERIA

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Zapraszamy wszystkich Państwa na IV Gminny Przegląd Kolęd. Wydarzenie odbędzie się w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej w dniu 19 stycznia 2020 r. (niedziela) o godz. 14:00. Celem Przeglądu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz integrowanie środowiska lokalnego. Ponadto pragniemy ożywić amatorski ruch artystyczny, promować alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promować młode talenty.

W Przeglądzie wystąpią soliści, zespoły i chóry z terenu naszej gminy. Uczestnicy zaprezentują staropolskie kolędy i pastorałki w tradycyjnych oraz nowych aranżacjach.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania!

 

W dniu 12 stycznia zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Szlichtyngowa w okręgu nr 15 – Zamysłów. Głosowanie trwało od godz. 7:00 do godz. 21:00. Wyborcy wybierali jednego radnego spośród dwóch kandydatów:

- Krzysztof Kania,

- Wiesław Mieczysław Zalewski.

Udział w wyborach wzięło 87 wyborców na 279 uprawnionych, co stanowi 31,18%. Mieszkańcy Zamysłowa wybrali swojego reprezentanta w osobie pana Krzysztofa Kania, który uzyskał 55 głosów. Pan Wiesław Mieczysław Zalewski uzyskał 32 głosy. Serdecznie gratulujemy wyboru nowemu radnemu wsi Zamysłów.

Podkategorie