Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że od dnia 18 czerwca br. do dnia 22 czerwca br. w siedzibie tut. Urzędu w godzinach pracy Urzędu w pok. Nr 11 został wyłożony do wglądu spis członków Izby Rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych, zarządzanych na dzień 28 lipca 2019 r.