W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Izby Rolniczej. Więcej informacji na http://www.krir.pl/

Zgłoszenia kandydatów na członka izby rolniczej można dokonywać w godzinach pracy Urzędu do dnia 05.07.2019r. do godz. 13:00 wyłącznie w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa (I piętro, pokój nr 11). Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy.

Poniżej zamieszczamy:
- Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
- Ulotkę informacyjną.