Informacja w sprawie rozpatrywania petycji wielokrotnej dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Szlichtyngowa uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gospodarstw rolnych na terenie Gminy, w których powstały szkody spowodowane suszą w 2019 roku.

W dniu 27 listopada 2019 r. o godzinie 14:30 w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, podczas której Rada Miejska rozpatrzy złożone przez indywidualnych rolników petycje w sprawie podjęcia przez Radę Miejską Szlichtyngowa uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gospodarstw rolnych na terenie Gminy, w których powstały szkody spowodowane suszą w 2019 roku.

Załącznik: Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.