Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że Rada Miejska Szlichtyngowa na XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2019 roku rozparzyła i postanowiła nie uwzględnić złożonych petycji wielokrotnych w sprawie podjęcia przez radę miejską uchwały w sprawie zwolnienia z podatku rolnego gospodarstw rolnych na terenie Gminy, w których powstały szkody spowodowane suszą w 2019 roku uznając.

Pełna treść uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Uchwała XIII/98/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie rozpatrzenia petycji.