Od wczoraj, tj. 1 kwietnia br. osoby objęte kwarantanną zobowiązane są korzystać z aplikacji Kwarantanna domowa.

 

 

 

 

Jej główny cel to ułatwienie i usprawnienie odbywania obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. To jednak także narzędzie kontroli, czy nie łamane są zasady kwarantanny. Jakie? Np. zakaz wychodzenia z domu. To bardzo ważne, by osoby objęte kwarantanną przestrzegały jej zasad. To m.in. od ich postawy i odpowiedzialności zależy, jak szybko uda nam się uporać z pandemią.

Więcej informacji tutaj: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/aplikacja-kwarantanna-domowa--od-dzis-obowiazkowa

 

W związku z zaistniałą na terenie kraju sytuacją dot. koronawirusa i zamknięciem placówek, bądź znacznego ograniczenia działalności podmiotów, Związek Międzygminny EKO-PRZYSZŁOŚĆ informuje, iż w przypadku konieczności zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. zmniejszenie pojemności pojemników bądź wyzerowania opłaty za odpady komunalne, odpowiednie deklaracje należy składać na początku miesiąca, najpóźniej do 10 dnia danego m-ca, by dane były wprowadzane jeszcze w tym miesiącu.

W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z biurem obsługi, tel.: 68 452 12 34, 35 i 36.

Związek udziela również na wniosek prolongaty terminu płatności i w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z referatem księgowym, tel.: 68 452 12 20 i 213

Więcej informacji oraz wzór deklaracji do pobrania - tutaj.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim. 

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP

Szczegółowe informacje: www.gov.pl/koronawirus